800km bez selfi štapa

Neki selfiji su potpuno različiti od svih drugih selfija koje vidite ili napravite. Neki selfiji kriju priču, sadržaj, početak, sredinu i kraj nečega stvarnog. Kod nekih selfija, težina prsta na aparatu je veća nego što možete zamisliti. Neki selfiji zapravo nisu fotografije, nego dokaz sudbini […]