Moje ime je Dajana.

Rođena sam, vjerujem, za stvari veće od obične svakodnevnice i onoga što vidimo okom. Život mi je to pokazao 2011. godine kada mi je poslao blagoslov i prokletstvo u vidu slova i broja, čarobne kombinacije šifre koja mi je život pokosila i ponovo olistala u sasvim novom ruhu, sa novim vidicima i pogledima na svijet. Tamo gdje su ljudi stavili tačku, tada sam docrtala zarez i izborila se protiv statistike, procenata i loših prognoza.

Vjerujem u dobre vile i superheroje, te da smo svi na neki način predodređeni da budemo nečiji heroji, makar i sopstveni. Pisana riječ je moj najbolji put da to i pokažem.

Od septembra 2016. godine svoj život obogaćujem susretima s ljudima, pričama o njima i novim prijateljstvima koja iz toga nastaju. Priče koje pišem su istinite i protkane emocijama, ponajviše mojim.

Pišem vam o ljudskim sudbinama. Na vama je da iz njih učite.